Tour guide(1)
Category:Tourism Service
tour guide

 

 

tour guide(1)

Head portrait

Name

NO.

COS

Head portrait

Name

NO.

COS

Wu Cuiqing

D15004

★★★

Chen Gaofeng

D15006

★★★

Zhu Xuanfeng

D15007

★★★

Wang Zhuhua

D15011

★★★

Zhang Shaoping

D15013

★★★

Wu Shuangzhi

D15015

★★★

Xu wenwen

D15059

★★★

Nie Aiqing

D15037

★★★

Chu Xiaopan

D15038

★★★

Song Qiuyan

D15056

★★★

Xu Yijun

D15090

★★★

Wu Yanlan

D15106

★★★

Chen Li

D15132

★★★

He Danli

D15135

★★★

Lin Longjiao

D15157

★★★

Jiang Rongrong

D15166

★★★

Yang Ming

D15195

★★★

Xu Xiabin

D15203

★★★

 


 

 

  • Anhui ICP No.09019890

    Email:tzsgeopark@126.com Add:No.112 Tianzhushan Road, Qianshan City, Anhui Province, China Zip Code:246300

  • CopyRight©Tianzhushan Global Geopark Administrative Committee

         

    (About Us)

    Design and Maintenance:Eiwei Network Technology