Family-run inns
Category:Accommodation

Name

Address

Telephone

Star

Website

Wolong Villa

Dalongwo, Tianzhushan Town

4008793379

★★★★★

www.wlsty.cn

Yifang Villa

Chazhuang Village, Tianzhushan Town

05568143399

★★★★★

——

Zhuoxi Villa

Sanzu Temple, Tianzhushan Town

05568146677

★★★★

www.ahbsw.cn

Wanghu Park

Wanghu Village, Huangpu Town

15922371315

——

——

Jianghui Villa

Wutang Village, Doumu Town

05568518108

——

www.jh-nz.com

Baimatan Family-run inn

Matan Village, Shuihou Town

05568152777

★★★★

——

Taoyuanhu Family-run inn

Chazhuang Village, Tianzhushan Town

05568145158

★★★★

www.tzstysz.com

Houjia Villa

Fengjing Village, Tianzhushan Town

05568142399

★★★★

——

Service Hotline:(86)400-0556-900

Geopark Home

About Us