Tour guide(2)
Category:Tourism Service
tour guide

 

 

tour guide(2)

Head portrait

Name

NO.

COS

Head portrait

Name

NO.

COS

Wang Cui

D15228

★★★

Feng Qing

D15258

★★★

Zhou Xizheng

D15310

★★★

Wang Jingling

D15372

Yu Mengjuan

D15402

Xu Yanjun

D15403

Chen Lan

D15021

★★★

杨菊花

D15169

★★

Wu Li

D15022

★★★

Li Na

D15225

★★★

Wang Anping

D15027

★★★

Shi Lianfang

D15290

Huang Lili

D15063

★★★

Xu Lizhen

D15397

Liu Linyyan

D15067

★★★

Wu Xiaomeng

D15152

★★

Huang Guiyan

D15115

★★★

 

 

 

 

 


 

 

  • Anhui ICP No.09019890

    Email:tzsgeopark@126.com Add:No.112 Tianzhushan Road, Qianshan City, Anhui Province, China Zip Code:246300

  • CopyRight©Tianzhushan Global Geopark Administrative Committee

         

    (About Us)

    Design and Maintenance:Eiwei Network Technology